| 

Edukacja

  • Jak powinny być oznaczone substancje chemiczne?

    Oznakowanie chemiczne jest ważnym elementem skutecznego programu informowania o zagrożeniach. Jasne i spójne oznakowanie zapewni, że zagrożenia chemiczne będą łatwo rozpoznawalne i zrozumiałe dla pracowników. Oznakowanie towarów: wzór, przepisy Oznakowanie towarów musi spełniać wymagania. Etykiety na pojemniki muszą być...

Posty z kategorii