|   | 

Perspektywa coachingu w Polsce

Coaching to zjawisko w naszym kraju wciąż nowe i dla wielu nieznane. O ile na całym świecie mamy ponad 60 tysięcy osób wykonujących ten zawód, o tyle w Polsce jest to wciąż stosunkowo niewielka liczba. Prekursorem coachingu był Thomas Leonard w latach 80. XX wieku. Do Polski trafił on na początku XXI wieku. 

Coaching to z definicji szkolenie indywidualne mające na celu odblokowanie potencjału człowieka w celu maksymalizowania jego dokonań. Stosowany jest zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. – Coaching jest procesem poznawania siebie i odkrywania swoich głębokich motywów do działania oraz przekonań na temat możliwości osiągnięcia postawionych sobie celów. Jest również relacją z coachem, który pomaga w tym procesie osiągnięcie nowych rezultatów - osobistych, zawodowych, biznesowych – tłumaczy Ksenia Alpern z firmy Ksenia Coaching.

Według najnowszych statystyk ICF (Międzynarodowa Federacja Coachingu), coaching przyczynia się podwyższenia osiągnięć zawodowych nawet o 70%, zarządzania biznesowego o 61%, zarządzania czasem o 57% oraz skuteczności zespołu o 51%.

W obliczu zmiennej sytuacji gospodarczej w kraju oraz związanej z nią niepewności zawodowej, wynikającej m.in. z redukcji zatrudnienia, oczekiwania względem coachingu są coraz wyższe. Z założenia ma on przywracać wiarę w siebie i poczucie zaufania, ułatwiać stawianie czoła wyzwaniom, ma też kluczowe znaczenie dla zaspokojenia zawodowych wyzwań. Około 80% osób, które skorzystały z coachingu, podwyższyły pewność siebie, 73% polepszyło swoje relacje interpersonalne, 72% zmieniło komunikacyjne nawyki, zaś 67% polepszyło proporcje pomiędzy pracą, a życiem zawodowym – czytamy w badaniach ICF. Coaching oferuje dobry zwrot z inwestycji dla indywidualnego klienta, ale jest też skuteczną inwestycją w rozwój firmy. Coach (autokar z angielskiego – przyp. autor), jako środek transportu pomaga dostać się osobie z obecnego miejsca do miejsca pożądanego, tak i podczas coachingu, coach pomaga dostać się osobie do wyznaczonego miejsca, w które chce trafić, ruszając tu i teraz w trakcie swojej pierwszej sesji coachingowej – wyjaśnia skuteczność coachingu Ksenia Alpern

Eksperci uważają, że zawód coacha to zajęcie, mające wciąż duże perspektywy rozwoju nad Wisłą. W porównaniu z Wielką Brytania, skąd wywodzi się coaching, nasz rynek znajduje się w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Rezerwy tkwiące w tej dziedzinie są zatem ogromne. Już dziś systematycznie rośnie świadomość korzyści wynikających ze współpracy z coachami. Wielu polskich przedsiębiorców zaczyna wreszcie postrzegać szkolenie indywidualne w kategoriach skutecznej metody samorozwoju, a nie zachcianki, czy panującej mody. Z drugiej strony wiele osób zaczyna sięgać po usługi coacha nie tyle w kontekście samej pracy, co bardziej swojego życia osobistego, bądź pasji.

Trend związany z coachingiem dynamicznie się rozwija, choć jak podkreślają eksperci, większość z nas w dalszym ciągu myli coaching z tradycyjnymi, tzw. miękkimi szkoleniami Ci, którzy z niego skorzystali, zazwyczaj chwalą go wszem i wobec. Czy rzeczywiście działa? Warto skorzystać z coachingu i przekonać się o tym na własne oczy. Jednego możemy być jednak pewni. W najbliższym czasie możemy spodziewać się coraz większego zainteresowania tą formą samodoskonalenia – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Dążenie do doskonałości jest teraz w cenie.

Źródło: www.newseria.pl

 

E-nacja.pl

Zobacz również