|   | 

Współuzależnienie w związku - jak sobie pomóc?

Wiele osób określa osoby współuzależnione mianem "współuzależnionych". Mamy jednak na myśli również tych, którzy są uzależnieni od nałogu kogoś bliskiego. Czym jest współuzależnienie? Kim są i jak mogą pomóc w uzależnieniu?

Czym jest współuzależnienie?

Współuzależnienie nie oznacza, że trzeba być przy bliskiej osobie, gdy przeżywa ona trudne chwile. Może też rozwiązywać jej problemy i kłopoty. Czasami może nawet prowadzić do nadmiernego zaangażowania, które powoduje więcej szkody niż pożytku. Osoba współuzależniona jest jednocześnie "ratownikiem" i prześladowcą bliskiej osoby. Jest to forma przystosowania się do otaczających ją trudnych okoliczności.

Objawy współuzależnienia - na czym polega zachowanie osoby współuzależnionej? 

Jednym z objawów uzależnienia jest koncentracja na substancji, która spowodowała uzależnienie. Jest to alkohol w przypadku obstrukcyjnego picia, są to narkotyki, jest to uzależnienie od hazardu, a w przypadku uzależnienia od seksu jest to stosunek seksualny. Takie "centrum wszechświata" często określa się mianem osoby współuzależnionej. Współuzależniony, czyli współuzależniony od alkoholika, będzie po prostu akceptował rytm picia, przejmował codzienne obowiązki za bliską osobę, przesadnie się o nią troszczył i miał ciągłe poczucie winy. Osoba uzależniona skupi się na organizowaniu swojego picia i szukaniu okazji. Spowoduje to, że bliska osoba za wszelką cenę będzie chciała przejąć kontrolę nad swoimi działaniami (co robi i gdzie chodzi). Osoba uzależniona jest centrum egzystencji osoby współuzależnionej.

Sprawdź: Terapia dla osób współuzależnionych - https://dezyderata.com/terapia-dla-wspoluzaleznionych/

Co powoduje współuzależnienie od alkoholu?

Dlaczego tak trudno jest być niezależnym w związku, w którym jest się współuzależnionym? Alkoholik jest współuzależniony. Alkoholik może prowadzić normalne życie i nie pić przez wiele miesięcy. Potem z byle powodu wpadnie w ciąg alkoholowy. Czasem może być łagodny jak baranek, ale może też wpadać w furię i robić awantury, często nie biorąc na siebie odpowiedzialności. Ta nieprzewidywalność sprawia, że bliscy żyją w ciągłej niepewności i strachu przed tym, co przyniesie przyszłość. Muszą nauczyć się przygotowywać na najgorsze. Należy pamiętać, że nie u każdego, kto żyje z osobą uzależnioną, rozwinie się współuzależnienie. Psychika danej osoby, wartości, odporność na frustrację, niezależność finansowa i inne czynniki będą odgrywały rolę w tym, jak rozwinie ona cechy współuzależnienia. Często przyczyną jest niska samoocena.

Współuzależnienie w związku

Co można zrobić, by nie ingerować w życie osoby uzależnionej?

Najczęściej współuzależnieni nieświadomie pomagają w piciu i w największym stopniu przyczyniają się do opóźnienia w szukaniu leczenia. Podporządkowanie siebie potrzebom osoby uzależnionej negatywnie wpływa na obie te osoby. Jak zachować się wobec współmałżonka alkoholika?

Pozwól alkoholikowi ponieść konsekwencje

Kluczem do kontrolowania alkoholika jest wzięcie za niego odpowiedzialności i ponoszenie konsekwencji jego działań (np. Spłacanie długów i usprawiedliwione nieobecności w pracy tylko pomogą jego piciu. W tym przypadku trzeba postawić sprawę jasno. Powinien on ponosić konsekwencje swoich działań po zażyciu substancji psychoaktywnych. Twój mąż może naprawić coś, co zrobił źle, bo pił. Tylko wtedy będzie w stanie dostrzec konsekwencje swojego uzależnienia. Jeśli jego rodzina nadal będzie go wspierać, nie zauważy problemu w swoim zachowaniu. Czasem nawet spowoduje to, że będzie szukał kolejnych porcji alkoholu, co może doprowadzić do pogorszenia jego stanu zdrowia i kondycji. Trudno jest zrezygnować z bliskiej osoby, ale jest to konieczne, aby proces trzeźwienia przebiegł pomyślnie.

Sprawdź także: Twarz alkoholika, czyli kiedy uzależnienie widać gołym okiem? Dowiedz się więcej na https://dezyderata.com/twarz-alkoholika-czyli-kiedy-uzaleznienie-widac-golym-okiem/

Zadbaj o siebie, a nie o osobę uzależnioną

Następnie należy skupić się na swoich celach, marzeniach i potrzebach. To są rzeczy, które musisz na nowo odkryć i realizować. Ważne jest, aby zadbać o siebie, a nie o uzależnionego czy jego chorobę.

Pamiętaj, że alkoholizm może być poważną chorobą i wymaga leczenia

To nie jest łatwe zadanie, ale ważne jest, aby uznać, że alkoholizm może być poważną chorobą, która wymaga leczenia. Ważne jest, aby przestać traktować zachowanie partnera ze wstydem i nie traktować go jako hańby dla reszty rodziny. Powrót do zdrowia jest możliwy, podobnie jak w przypadku innych chorób. Nie należy oczekiwać szybkiego wyleczenia. Wyzdrowienie jest procesem długotrwałym i mogą wystąpić nawroty choroby.

Gdzie osoba współuzależniona może uzyskać pomoc? Terapia dla współuzależnionych to miejsce, w którym mogą oni otrzymać wsparcie od psychoterapeutów. Mogą dowiedzieć się o przyczynach uzależnienia, jego objawach i sposobach leczenia. Terapia pomaga im zrozumieć sytuację osoby uzależnionej i zaoferować sugestie, jak jej pomóc. Pozwala im przestać angażować się w zachowania, które są szkodliwe dla ich związku. Chociaż terapia współuzależnienia jest sposobem na odzyskanie siebie, może również sprawić, że osoba uzależniona będzie bardziej zmotywowana do poszukiwania leczenia.

Leczenie współuzależnienia jest równie ważne jak terapia i próba pozbycia się uzależnionego od ich problemów alkoholowych. Osoby te prowadzą życie skoncentrowane na substancjach psychoaktywnych, które negatywnie wpływają na ich codzienne funkcjonowanie. Zarówno osoba współuzależniona, jak i alkoholik mogą odnieść duże korzyści z psychoterapii. Ważne jest, aby rozpoznać problem i pracować nad jego wyeliminowaniem.

E-nacja.pl

Zobacz również