|   | 

Możliwości jakie stwarza przed Tobą system Marketing Automation

Automatyzacja marketingu jest rozwiązaniem, które nie bez przyczyny cieszy się dużą popularnością, pozwala ona bowiem marketerom nie tylko na oszczędność czasu, ale i na możliwość pełniejszego zaangażowania w te zadania, które wymagają opracowania strategii. Nie zawsze jest to możliwe, bywa bowiem i tak, że ich cenny czas jest wykorzystywany przede wszystkim na ręczne wykonywanie zadań, dla których charakterystyczna jest powtarzalność. To właśnie pozytywny wpływ na tempo pracy osób zajmujących się marketingiem jest uważany za jedną z najważniejszych cech systemu Marketing Automation.

Wdrażanie systemu iPresso jest inaugurowane przez wprowadzenie do niego zgromadzonych we wcześniejszym okresie danych. Okazuje się przy tym, że już na tym etapie można dostrzec korzyści, które mają wpływ na usprawnienie pracy marketerów.

​Blisko jedna trzecia osób korzystających z MA zwraca uwagę na to, że mówimy o rozwiązaniu, którego największa korzyść wiąże się z uwolnieniem od zadań żmudnych i powtarzalnych. Do niedawna ich wykonywanie było koniecznością, teraz zaś możemy mówić o czasie, który pozwala na skupienie się na bardziej istotnych celach. Co ważne, system daje możliwość zaimportowania do niego również tych baz kontaktów, jakie udało nam się zgromadzić jeszcze przed jego wprowadzeniem, a także informacje zgromadzone na ich temat.

Segmentacja stanowi ważną cechę systemu iPresso, warto przy tym wspomnieć, że bazuje ona na różnego rodzaju atrybutach, kategoriach oraz tagach. Pozwala to na szybkie wyselekcjonowanie dość hermetycznych grup odbiorców nawet takich, jak ta, która ma obejmować mężczyzn zamieszkujących województwo śląskie w wieku od 18 do 30 lat. Dzięki tak sprecyzowanym informacjom możliwe staje się prowadzenie kampanii reklamowych skierowanych do ściśle określonych grup docelowych, a to sprawia, że działania marketingowe przyniosą lepsze rezultaty. 

Możliwość wprowadzenia do systemu bazy kontaktów, którymi dysponujemy, daje nam też szansę generowania dość szczegółowych raportów. Te najczęściej związane są z przekrojem demograficznym. Co ważne, raz wygenerowane raporty mogą być aktualizowane w czasie rzeczywistym, szybko uwzględniają więc nowe kontakty. Dzięki temu można natychmiast skontrolować strukturę demograficzną bazy przekonując się, czy nie dokonały się w niej istotne zmiany.
Segmentacja tak charakterystyczna dla systemów MA zwykle kojarzona jest z klasycznymi danymi demograficznymi. Warto jednak pamiętać, że może też uwzględniać inne czynniki, takie, jak choćby aktywność wykonywaną przez kontakty obecne w bazie. Przekłada się to na wprowadzenie do systemu danych behawioralnych. Co więcej, nadal mówimy o czynnościach, które w żaden sposób nie angażują marketerów. Wszystko dzieje się automatycznie rozgrywając się w tle. 

Kolejnym ważnym czynnikiem, o którym nie można nie wspomnieć w tym kontekście, wydaje się lead scoring, a więc ocena punktowa kontaktów, która bazuje na podejmowanych przez nie aktywnościach. Okazuje się, że jest to rozwiązanie wyjątkowo skuteczne, o czym może świadczyć choćby to, że odwołuje się do niego aż 68 procent tych firm, o których mówi się, że zalicza się je do liderów swoich branż.

Sam lead scoring może zresztą podlegać modyfikacjom, jeśli uznamy, że są one konieczne. Najczęściej w takim przypadku stosowany jest tak zwany scoring demograficzny. Szczególnie satysfakcjonujące są rezultaty, jakie niesie za sobą połączenie obu metod, pozwala ono bowiem na określenie, który z kontaktów jest najbliższy decyzji o dokonaniu zakupu, a który oczekuje stymulacji z naszej strony. Co ważne, w przypadku wszystkich działań związanych z lead scoringiem, zastosowanie znajduje jedna platforma, taką jest bowiem system Marketing Automation.

Dziś Marketing Automation coraz częściej jest opisywany jako technologia marketingowa, po której możemy spodziewać się największego zwrotu z inwestycji. Już na etapie budowania bazy wyręcza ona osoby odpowiadające za dział marketingu, stanowi przy tym cenne wsparcie także podczas zarządzania nią pozostawiając więcej czasu, który można wykorzystać na planowanie kampanii.

 

E-nacja.pl

Zobacz również