|   | 

Jak się odnaleźć w pracy?

Nie tak dawno na blogu Artura Florczaka pojawiły się wyniki ankiety, która mówi o naszych oczekiwaniach w stosunku do pracy. Wynika z niej, że ludzie wyżej cenią sobie miłą atmosferę i sympatycznych szefów od możliwości pobierania wysokiej wypłaty. Okazuje się zatem, że znalezienie sobie pracy to zaledwie pierwszy krok, odnalezienie się w niej wymaga bowiem pogodzenia wielu czynników.

Poziom satysfakcji zawodowej nie jest przy tym najmniej istotnym. Satysfakcja zawodowa ma ogromne znaczenie między innymi dlatego, że jest cennym wsparciem w procesie rozwoju. Często jest postrzegana jako pojęcie abstrakcyjne, okazuje się jednak, że można mówić o niej jako o przedmiocie poważnych dociekań naukowych. Specjaliści są przekonani o tym, że emocje, które odnoszą się do życia zawodowego, mogą łączyć się zarówno z miejscem pracy, jak i ze stosunkiem do przedsiębiorcy. Duże znaczenie ma niezmiennie styl życia pracownika, jego pasje, ciekawość przy wykonywaniu codziennych obowiązków oraz atmosfera.

W poszukiwaniu miejsca dla siebie

Gdy mówimy o poziomie satysfakcji zawodowej, musimy mieć świadomość tego, że mamy do czynienia z terminem nie tylko złożonym, ale i indywidualnym. Najlepiej więc wyróżnić trzy obszary wykonywanej przez nas pracy. Pierwszy związany jest z atmosferą, środowiskiem oraz stosunkami tak z przełożonymi, jak i współpracownikami. Drugi odnosi się do satysfakcji w obszarze finansowym, która wiązana jest przede wszystkim z wypłatą, obejmuje jednak również świadczenia socjalne i inne gratyfikacje. Trzeci obszar, który wpływa na to, w jakim stopniu jesteśmy zadowoleni z naszego życia zawodowego, odnosi się do samego zajęcia, które wykonujemy. Obowiązki muszą pokrywać się z naszymi kompetencjami oraz odpowiadać rozwojowi kariery, jaki planujemy. Tu wyjątkowo duże znaczenie ma to, czy zajęcie, jakie wykonujemy, pozostaje w związku z tym, co nas interesuje. Nie bez znaczenia jest jednak i to, czy posiadamy tak zwane kompetencje miękkie niezbędne do jego wykonywania. Najlepsze rezultaty pojawiają się zatem tam, gdzie praca zawodowa występuje w połączeniu z pasją, a do tego zgrywa się z naszym typem osobowości. Jeśli bazuje się na tych zasadach, zyskuje się możliwość skompletowania takiego zespołu, który naprawdę dobrze się bawi, nie robi niczego wbrew sobie, a jednocześnie odnosi sukcesy. Niestety, choć połączenie to wydaje się tak naturalne, nie zawsze mamy z nim do czynienia. 

atmosfera w pracy

Najtrudniejszy pierwszy krok

Wiele osób zdaje się zapominać o tym, że gdy mamy do czynienia z atmosferą pracy, wykonywanym zajęciem oraz poziomem wynagrodzenia, wcale nie mówimy o czynnikach, które zawsze idą ze sobą w parze. Co więcej, część z nich wzajemnie się wyklucza, co sprawia, że relatywnie wcześnie warto z pełną świadomością określić, jakie są nasze priorytety. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się w tym kontekście przygotowanie listy oczekiwań. Ta będzie wyjątkowo skuteczna przede wszystkim wówczas, gdy uwzględni nasze dobre i słabe strony. Przydaje się to zwłaszcza osobom, które dopiero zaczynają swoją zawodową karierę, często okazuje się bowiem, że to tak zwane kompetencje miękkie mają w ich przypadku kluczowe znaczenie. Tu warto wspomnieć choćby o cennej umiejętności autoprezentacji, która przydaje się bez względu na to, jakiej pracy poszukujemy. Oczywiście, nie ma o niej mowy, jeśli brakuje nam odpowiedniego poziomu świadomości własnej osoby. Dobre CV zawsze ma duże znaczenie, nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że już od dawna nie można mówić o nim jako o jedynym czynniku, na który zwraca się uwagę.

E-nacja.pl

Zobacz również