|   | 

Dostęp do internetu w szkołach

Internet jest bez wątpienia wspaniałym narzędziem, które w ogromnym stopniu ułatwiło nam mnóstwo czynności w życiu codziennym. Jednym z głównych jego zadań jest oczywiście zapewnianie nam dostępu do wiedzy – w sieci w ciągu kilku chwil możemy znaleźć informacje na właściwie wszystkie interesujące nas tematy. Z tego powodu trudno byłoby raczej wyobrazić sobie to, aby jakakolwiek współczesna szkoła nie zapewniała swoim uczniom dostępu do internetu. Od pewnego czasu na terenie całego kraju realizowany jest projekt Program Operacyjny Cyfrowa Polska.

Niedawno rozpoczęła się jego II faza. Jednym z elementów jej realizacji jest zebranie ze szkół w całej Polsce wyników ankiet, dotyczących poziomu cyfryzacji w poszczególnych placówkach. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, i to właśnie ono przeprowadza ankietę wśród szkół. Szacuje się, że w ramach programu poprawi się sytuacja ponad 30 tysięcy placówek w całej Polsce. Aby jednak szkoła mogła liczyć na odpowiednią pomoc, musi szczegółowo wypełnić ankietę i określić w niej wszystkie swoje potrzeby.

W ankiecie zamieszczono szereg pytań dotyczących sytuacji cyfryzacji w danej szkole. Związane są one chociażby z przepustowością łącza do jakiego mają dostęp uczniowie oraz technologii wykorzystywanych w placówce. Dyrektorzy muszą również przygotować dokładne sprawozdanie dotyczące kosztów korzystania z aktualnego łącza w szkole. Bez tego placówka nie będzie mogła liczyć na dalszą pomoc w utrzymaniu nowego łącza już po zakończeniu projektu. Samo łącze telekomunikacyjne to tylko jeden z wielu czynników uwzględnianych w programie. Bierze się tu również pod uwagę sieci lokalne i urządzenia aktywne, wykorzystywane do łączenia się z internetem. Jest to wielka zaleta tego programu, bowiem dzięki temu szkoły mogą otrzymać dofinansowanie również na modernizację takich rzeczy, nie tylko podstawowego łącza. Zainteresowanie programem okazało się bardzo duże. Ministerstwo przewiduje, że do końca terminu składania zgłoszeń wpłynie do niego ponad 30 tysięcy podań. 

Stała cyfryzacja i poprawa w tej kwestii sytuacji polskich szkół to rzecz bardzo ważna dla naszej władzy – od wielu już lat prowadzone są aktywne działania w kierunku doganiania przez Polskę pod tym względem krajów zachodnich. Co prawda przez długi czas zapowiadano, że w ramach przygotowywanych projektów prowadzone będą działania na skalę ogólnokrajową – i to nie tylko w szkołach, ale również w szpitalach – ale póki co zapowiedziano dopiero mniejsze, lokalne działania. Przykładem jest tu przyłączenie ponad 20 szkół na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego do połączenia szerokopasmowego. Z czasem lista placówek, które skorzystają z takiej pomocy na pewno będzie się powiększać.

Dostęp do szybkiego internetu w okolicach Krakowa

W chwili obecnej trudno jest jednoznacznie ocenić, czy tak ambitne plany przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji są w ogóle możliwe do zrealizowania. Faktem jest, że objęcie tak wielu placówek pomocą we wdrażaniu nowych technologii telekomunikacyjnych wiąże się przede wszystkim z dużymi kosztami. Nie wiadomo również do końca, jakich dokładnie dostawców internetu miałyby wybierać placówki. Jeśli program będzie przewidywał nawiązanie na szerszą skalę współpracy z komercyjnymi dostawcami, to będzie to stanowiło poważny zastrzyk gotówki dla polskiej gospodarki. Specjaliści rządowi obliczyli już, że koszt zmodernizowania łącza w jednej szkole będzie wynosił średnio około 8000 złotych – oczywiście, wszystko zależy od konkretnego przypadku i warunków. Samo zrealizowanie projektu to jednak tylko część przewidywanych kosztów, bowiem znacznie więcej kosztować będzie późniejsze utrzymanie nowych łącz – coś takiego ma kosztować, w zależności od danej szkoły, od 500 do 1500 zł miesięcznie. Plany są zatem bardzo ambitne, ale trudno jest w tej chwili orzec, czy ich zrealizowanie będzie w ogóle możliwe.

Dostęp do internetu jest jednym z absolutnie podstawowych elementów każdej nowoczesnej placówki dydaktycznej, zaś skuteczne nauczanie i przekazywanie wiedzy bez czegoś takiego jest właściwie niemożliwe. Wielu ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że sytuacja polskich szkół pod tym względem jest obecnie dość trudna. Co prawda dostęp do internetu posiadają właściwie wszystkie placówki, ale w wielu przypadkach infrastruktura jest już mocno przestarzała, a przepustowość łącz bardzo daleka od współczesnych standardów. Z tego też powodu konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonych działań modernizacyjnych, aby polskie szkolnictwo nie pozostawało tak daleko w tyle. Wszystkie takie projekty zasługują więc na uznanie, choć inną kwestią jest zrealizowanie ich w należyty sposób. Czy ambitne plany zostaną faktycznie wprowadzone w życie – czas pokaże.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem www.batfiber.pl

E-nacja.pl

Zobacz również