|   | 

Czy warto korzystać z pompy ciepła?

Pompa ciepła może wydawać się produktem idealnym ze względu na liczne zalety. Czy urządzenie, do którego dostarcza się jedynie prąd elektryczny, a które zwraca 4 razy więcej energii zamienionej na ciepło jest idealne? Czy warto instalować pompę ciepła? Dyskusji na temat jest mnóstwo, lecz jak to wygląda w rzeczywistości?

Pompa ciepła to urządzenie, które przekształca energię elektryczną na ciepło (z 1 jednostki energii elektrycznej powstają 4 jednostki ciepła). Zakup takiego urządzenia tłumaczony jest tym, że początkowo droga inwestycja pozwoli się cieszyć niskimi kosztami użytkowania.

Kiedy koszt inwestycji się zwróci ?

Podczas instalacji pompy ciepła trzeba się liczyć na początku z wysokimi kosztami. Producenci zaświadczają, że czas zwrotu inwestycji wynosi około 7 do 10 lat. Należy jednak pamiętać, że gdy budynek jest lepiej ocieplony, to czas będzie krótszy. Wynika to z faktu, że budynek posiadający dobrą izolacje ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, to znaczy że koszt inwestycji zwróci się szybciej.

Czy urządzenie jest ekologiczne?

Pompa ciepła przedstawiana jest jako oszczędne, niezawodne urządzenie będące równocześnie alternatywą dla gazu płynnego i oleju opałowego. Należy pamiętać, że w naszym kraju energia elektryczna w głównej mierze pochodzi z produkcji węgla. Można się zgodzić z producentami, że pompa ciepła nie zanieczyszcza powietrza, lecz komin elektrowni tak. Zaletą w tym momencie może być skoncentrowana emisja spalin, ponieważ łatwiej je oczyścić. W przyszłości pompy ciepła mogą być w pełni ekologiczne tylko wtedy, gdy energia elektryczna będzie pochodzić od energii słonecznej, biopaliw, wiatru.

Zalety pompy ciepła

Znaczącą zaletą pompy ciepła jest to, że nie wymaga ona obsługi. Sterowanie sprowadza się jedynie do ustawień regulatora. Dzięki temu mamy pewność, że żądana temperatura pozostanie utrzymana nawet podczas naszej nieobecności. Niestety automatyka do programowania pracy pompy ciepła to dodatkowy koszt. Kolejną zaletą jest fakt, że nie musimy się martwić o paliwo, ponieważ nie potrzeba go składować jak to jest w przypadku drewna, węgla i innych materiałów opałowych. Nie musimy wykonywać drogiego przyłącza gazu, co jest kolejnym atutem. Oszczędnością podczas budowy jest też brak konieczności budowy kominów, jeżeli instalację pompy ciepła mamy na uwadze podczas projektowania budynku. Konieczna jest jednak instalacja wentylacji mechanicznej.

Wady pompy ciepła

Główną wadą pompy ciepła jest niskotemperaturowe ogrzewanie budynku. Dodatkowo do tego dochodzą wysokie koszty inwestycji. Innym mankamentem pompy jest uzależnienie od energii elektrycznej. Podczas zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej praca pompy nie jest możliwa.

Pompy ciepła: powietrze, woda

Dostępne jest kilka źródeł, z których pompa może pozyskiwać energię. Wybór pompy będzie uzależniony od naszych możliwości finansowych, ale także od powierzchni działki. Najprostsza jest instalacja pompy ciepła, której źródłem jest powietrze. Jednak podczas zimna jej efektywność gruntownie maleje. Im niższa temperatura powietrza, tym urządzenie potrzebuje większej ilości energii elektrycznej do wytworzenia ciepła. Na szczęście pompa pracuje bardzo ekonomicznie, jeżeli temperatura jest umiarkowana.

Pompy ciepła typu woda/woda lub woda/powietrze wykorzystują ciepło wody zgromadzonej w wodzie gruntowej, która podczas sezonu grzewczego ma przyzwoitą temperaturę. Oznacza to, że jest efektywnym dolnym źródłem energii. Do jej działania potrzebne są dwie studnie głębinowe – czerpana oraz zrzutowa. Z pierwszej czerpana jest woda, z której pompa odbiera ciepło, do drugiej odprowadzana jest woda, która oddała ciepło.

Ciepło z ziemi, czyli gruntowny wymiennik ciepła

Na głębokości 1,5 m temperatura gruntu umożliwia wydajną pracę pompy. Ilość ciepła pozyskiwanego na tej głębokości z poziomego wymiennika ciepła może być 4 razy większa od energii zużywanej przez urządzenie. Stosując wymiennik gruntowy z rurami umieszczonymi pionowo, głęboko w gruncie uzyskamy jeszcze lepsze efekty. Niestety koszt wykonania pionowego wymiennika jest o wiele droższy od wariantu z wymiennikiem poziomym, dlatego inwestorzy wybierają taki wymiennik. Zapewni on niskie koszty użytkowania, mniejsze o połowę niż ogrzewanie gazem ziemnym.

Kiedy warto wybrać pompę ciepła?

Wybór pompy ciepła ma sens, gdy docieplanie budynku nie jest możliwe lub jest źle ocieplony. Urządzenie dobrze sprawdzi się także w dużych budynkach, które posiadają dobre docieplenie, ale mimo tego zużywają dużo ciepła. Zaleca się też wybór takiego sposobu grzewczego tam, gdzie dostęp do innych źródeł jest utrudniony. Warto wybrać pompę ciepła na dużej działce, gdzie można łatwo zastosować gruntowy wymiennik ciepła.

Podsumowując - warto inwestować w pompę ciepła i użytkować ją w miejscu, gdzie wymagane jest wytwarzanie dużych pokładów ciepła.

 

E-nacja.pl

Zobacz również